Medio 2010 werd  het initiatief genomen tot de oprichting van het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers. Het korps dat, zoals de naam aangeeft, een traditionele afspiegeling is van het toenmalige Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag en het Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers uit Arnhem.

Het korps maakt zoveel mogelijk gebruik van authentieke instrumenten en/of instrumenten die passen bij klank en uitstraling van het Traditionele Tamboerkorps.

 De leden van het korps zijn oud-militair muzikanten en/of gemotiveerde burgermuzikanten.  

Het korps heeft als doel het bevorderen van belangstelling voor militair ceremonieel in de breedste zin en van het Garderegiment Grenadiers in het bijzonder en d.m.v. medewerking aan diverse gebeurtenissen trachten ceremonieel te behouden waar dat nog is en te herstellen waar kostbare dingen zijn verdwenen. Te denken valt hierbij aan het meewerken aan Defilé’s zoals Wageningen en Veteranendag, de Nationale Taptoe en andere Taptoe’s. Voorts kan het korps worden ingezet bij militaire aangelegenheden zoals beëdigingen, herdenkingen e.a. Eveneens kan het deelnemen aan evenementen vanuit de burgerbevolking. 

 De Commandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers heeft het bestuur van het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers zijn volledige instemming en steun toegezegd.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe dan kunt u het TTGG altijd financieel steunen door een bijdrage aan het instrumentenfonds door middel van een jaarlijkse storting van 25 euro als donateur op onze bankrekening :

NL54RABO 0160958458 onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Bij voorbaat dank.