Muzikale leiding

Marco van Amersfoort

Marco van Amersfoort is begonnen als jeugd muzikant bij de jeugddrumband van de Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandtvereniging te Velp in 1976.
Daar heeft hij zijn tamboer diploma’s A en B oude stijl gehaald en later C en D nieuwe methode met aantekening melodisch.
Na het behalen van de tamboer diploma’s gestart met de opleiding tot drumband instructeur bij Henk Smit in Buitenpost. Deze behaald met aantekening melodisch.
Sinds juni 1998 gediplomeerd drumbandinstructeur.
Diverse verenigingen geleid zoals:
Slagwerk instructeur Drumband van Kunst aan het Volk te Velp
Slagwerk instructeur Drumband van Harmonie Orkest Brummen
Slagwerk instructeur en vervangend dirigent Showband Volharding Arnhem
Slagwerk instructeur bij De Harmonie Barneveld
Slagwerk instructeur bij de Leo Fanfare te Hilversum
Dirigent bij de Drumband van het Schuttersgilde St. Bavo
Dirigent bij Drumband Sempre Avanti Zevenaar
Vervangend  dirigent bij Drum- en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandtvereniging Velp.

Militaire ervaring:
September 1991 tot en met augustus 1992 dienstplichtig muzikant bij het Tamboerkorps der Intendance o.l.v. Rein de Winter op kazerne Crailo. In juli/augustus overgeplaatst geweest naar het Jachthoornkorps Garde Jagers op de Oranje Kazerne. Dit laatste omdat men bij de Garde Jagers een tamboer in de gelederen te kort kwamen voor Taptoe Breda.
Eindrang was soldaat 1e klas.
Vanaf oktober 1995 tot en met april 1998 de eerste Beroeps Bepaalde Tijd in de functie Tamboer/Chauffeur bij de Koninklijke Militaire Kapel in de rang van Korporaal 1e klas.
In die tijd in dubbelfunctie onder meer verantwoordelijk geweest voor het vervoer van instrumentarium. Opbouwen podia en verantwoordelijk voor licht en geluid bij concerten.
Bij buiten optredens en diensten als tamboer mee gespeeld in het orkest. Onder meer de taptoes Breda en ook Prinsjesdag. Uiteraard ook de beëdigingen  en overhandigingen geloofsbrieven. Sinds januari 2018 aangesteld als muzikaal leider bij het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers.

Michel Dobma

Michel Dobma is als 13-jarige in 1986, als aspirant tamboer zijn muzikale loopbaan begonnen bij de jeugddrumband Gruno Poorters uit Groningen. Tijdens zijn lidmaatschap aangemeld voor een kaderopleiding’Tamboerinstructeur’. Hierbij haalde hij twee tamboerdiploma’s met lof. Ook kwamen in deze tijd de eerste composities tot stand voor tamboerkorps met-en zonder signaalinstrumenten.

Als tamboerinstructeur was hij werkzaam bij de jeugddrumband Grumo Poorters en de jeugddrumband Selwerd uit Groningen. In 1993 aangemeld als lid van het Jachthoornkorps Bedum. Dit pas opgerichte jachthoornkorps kende een identieke instrumentalebezetting als het Jachthoorn korps van het Garde Regiment Jagers. Tijdens zijn lidmaatschap speelde hij 1e Es-trompet en repeteerde mee met het tamboerkorps.

De liefde voor de militaire muziek en in het bijzonder de militaire tamboerkorpsen uitte zich door zich in te lezen en het aanschaffen van diverse literatuur en naslagwerken. Het lidmaatschap van het jachthoornkorps Bedum werd gecombineerd met een lidmaatschap bij de drumfanfare Avanti uit Groningen. Een vereniging die van oudsher ook signaalinstrumenten bezat maar pas overgeschakeld was naar een chromatische bezetting. Als spelend lid maakte hij vorderingen op de trombone en nam daarnaast de instructie van het tamboerkorps op zich. In de voormalige DDR studeerde hij met meerdere Fanfaren zügenmuziek in, bewerkte hij muziek en studeerde samen met Bernhard Bosecker muziek in met de Landesfanfarenzug Mecklenburg-Vorpommernter voorbereiding voor de Fanfaronade. Tijdens de ‘Avanti’periode werd hij gevraagd als blaasinstructeur bij de drumfanfare VIOS uit Groningen. OnderJappie Dijkstraen op initiatief van Samo Groningenwerd de cursus ‘Dirigeren is te leren’succesvol gevolgd. Ook de vervolgcursus werd volledig doorgelopen. Daarnaast werden er trompetlessen gevolgd bij Stefanie Hovingen werden zowel diploma A als B met lof behaald. Inmiddels kwamen door gebrek aan ‘nieuw’ werk diverse compositie opdrachten binnen voor verenigingen die beschikten over een bezetting met signaalinstrumenten. Enkele van deze werken zijn in uitgave bij Dutch Music Partners en enkelen zijn op cd uitgebracht.

Thans is Michel blaasinstructeur bij het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers en dirigent-en slagwerkinstructeur bij muziekvereniging Concordia uit Siddeburen. Daarnaast is hij bestuurslid en regisseur bij de stichting Taptoe Groningen. Een van de grotere burger taptoes van Nederland.