Lid worden?

Het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers kan altijd nieuwe leden gebruiken.

In 2011 begonnen als Tamboerkorps, sinds september 2016 kunnen we ons presenteren als een compleet Traditioneel Tamboerkorps met klaroenen, basklaroenen en lyra.

Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom.

Geïnteresseerde tamboers en blazers, met gevoel- en belangstelling voor militaire muziek en ceremonieel, kunnen altijd vrijblijvend informatie opvragen via het contactformulier te vinden in het menu Contact.

Kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Enige kennis van het muziekschrift of er voor open staan.

2. Een redelijke tot goede speelvaardigheid.

3. Fysiek naar behoren kunnen functioneren in een marcherend optreden.

4.  Een militaire achtergrond strekt tot aanbeveling